Personel

DYREKTOR
mgr Ewa Tokarczyk

 INTENDENT
lic. Małgorzata Panek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Gałka

REFERENT DO S/P
Lucyna Wolak

NAUCZYCIEL ODDZ. II
mgr Renata Noworól

POMOC NAUCZYCIELA ODDZ. I
Grażyna Borak

POKOJOWA ODDZ. II
Bożena Wlazło

NAUCZYCIEL ODDZ. IV
lic. Anna Kalinowska

POKOJOWA ODDZ. III
Maria Hatala

NAUCZYCIEL  ODDZ. IV
lic. Violetta Gąsior

NAUCZYCIEL ODDZ. IV
mgr Katarzyna Gielgier

POKOJOWA ODDZ. I
Magdalena Siwiec

NAUCZYCIEL ODDZ. I
mgr Joanna Pniewska

NAUCZYCIEL ODDZ. III
lic. Małgorzata Gutkowska

POKOJOWA ODDZ. IV
Dagmara Kałamarz

NAUCZYCIEL ODDZ. V
mgr Jolanta Desput

NAUCZYCIEL ODDZ. III
mgr Ewa Świętoniowska

NAUCZYCIEL ODDZ. II
mgr Paulina Lech

POKOJOWA ODDZ. V
Mariola Kasztelan

KUCHARZ
Zofia Fiedler

POMOC KUCHARZA
Monika Fiedler

WOŹNY-KONSERWATOR
Bogusław Kasztelan

NAUCZYCIEL J.ANGIELSKIEGO

mgr Joanna Szachniewicz