Personel

DYREKTOR
mgr Ewa Tokarczyk

 INTENDENT
lic. Małgorzata Panek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Gałka

REFERENT DO S/P
Lucyna Wolak

NAUCZYCIEL ODDZ. IV oraz NAUCZYCIEL RELIGII
mgr Renata Noworól

POMOC NAUCZYCIELA ODDZ. I
Grażyna Borak

POKOJOWA ODDZ. II
Kusio Monika

NAUCZYCIEL ODDZ. IV
mgr Paulina Lech

POKOJOWA ODDZ. III
Maria Hatala

NAUCZYCIEL  ODDZ. III
lic. Violetta Gąsior

NAUCZYCIEL ODDZ. II
mgr Joanna Pniewska

POKOJOWA ODDZ. I
Magdalena Siwiec

NAUCZYCIEL ODDZ. I
mgr Jolanta Desput

NAUCZYCIEL ODDZ. V
lic. Małgorzata Gutkowska

POKOJOWA ODDZ. IV
Dagmara Kałamarz

NAUCZYCIEL ODDZ. V
mgr Ewa Świętoniowska

NAUCZYCIEL ODDZ. III
mgr Katarzyna Gielgier

NAUCZYCIEL ODDZ. II
mgr Małgorzata Chłoń

POKOJOWA ODDZ. V
Mariola Kasztelan

KUCHARZ
Justyna Bukszyńska

POMOC KUCHARZA
Małgorzata Tokarczyk

WOŹNY-KONSERWATOR
Bogusław Kasztelan

NAUCZYCIEL J.ANGIELSKIEGO

mgr Katarzyna Gielgier