DYREKTOR
mgr Renata Noworól

 INTENDENT

lic. Małgorzata Panek

REFERENT d/s PŁAC
Lucyna Wolak

REFERENT d/s KADR
lic. Elwira Kaźmierczuk-Martinez

NAUCZYCIEL ODDZ. I
mgr Katarzyna Gielgier

POMOC NAUCZYCIELA ODDZ. I
Grażyna Borak

POKOJOWA ODDZ. I
Magdalena Siwiec

NAUCZYCIEL ODDZ. II
lic. Anna Kalinowska

NAUCZYCIEL ODDZ. II
mgr Dominika Górska

POKOJOWA ODDZ. II
Anna Paleczna

NAUCZYCIEL  ODDZ. III
mgr Paulina Lech

NAUCZYCIEL ODDZ. III
mgr Kamila Surma

POKOJOWA ODDZ. III
Maria Hatala

NAUCZYCIEL ODDZ. IV
lic. Małgorzata Gutkowska

NAUCZYCIEL ODDZ. IV
mgr Magdalena Marczuk

POKOJOWA ODDZ. IV
Dagmara Kałamarz

NAUCZYCIEL ODDZ. V
mgr Małgorzata Chłoń

NAUCZYCIEL ODDZ. V
lic. Katarzyna Bardłowska

POKOJOWA ODDZ. V
Mariola Kasztelan

KUCHARZ
Justyna Bukszyńska

POMOC KUCHARZA
Zofia Fiedler

WOŹNY-KONSERWATOR
Sławomir Kułak

NAUCZYCIEL J.ANGIELSKIEGO
mgr Magdalena Marczuk

NAUCZYCIEL RELIGII
mgr Elżbieta Nawrot