DYREKTOR
mgr Renata Noworól

 INTENDENT

lic. Małgorzata Panek

REFERENT d/s PŁAC
Lucyna Wolak

REFERENT d/s KADR
lic. Elwira Kaźmierczuk-Martinez

NAUCZYCIEL ODDZ. I
mgr Katarzyna Bardłowska

POMOC NAUCZYCIELA ODDZ. I
Grażyna Borak

POKOJOWA ODDZ. I

Anna Paleczna

NAUCZYCIEL ODDZ. II
mgr Katarzyna Gielgier

lic Violetta Gąsior

POKOJOWA ODDZ. II
Magdalena Siwiec

NAUCZYCIEL ODDZ. III

lic. Anna Kalinowska

mgr Agnieszka Terlecka

POKOJOWA ODDZ. III
Maria Hatala

NAUCZYCIEL ODDZ. IV

mgr Małgorzata Chłoń

mgr Kamila Surma

POKOJOWA ODDZ. IV
Dagmara Kałamarz

NAUCZYCIEL ODDZ. V
lic Justyna Żygadło

mgr Anna Wełna

POKOJOWA ODDZ. V
Mariola Kasztelan

KUCHARZ
Justyna Bukszyńska

POMOC KUCHARZA
Zofia Fiedler

WOŹNY-KONSERWATOR
Sławomir Kułak

NAUCZYCIEL J.ANGIELSKIEGO

mgr KATARZYNA  DYKO

NAUCZYCIEL RELIGII
mgr Elżbieta Nawrot