NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0
Jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety.
W ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych zostały zakupione książki do biblioteki przedszkolnej oraz książki z przeznaczeniem na realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).
Przedszkole uzyskało:
• środki z dotacji: 3000 złotych,
• środki własne: 750 złotych,
za której zostały zakupione bajki, opowiadanie, legendy i baśnie dla dzieci.

Operator Priorytetu – Ministerstwo Edukacji i Nauki

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W MIESIĄCU KWIETNIU W RAMACH Narodowego Rozwoju Czytelnictwa przyjmujemy w naszych przedszkolnych progach niezwykłych gości , którzy z dużym zaangażowaniem czytają przedszkolakom wybrane teksty literatury dziecięcej.

-STAROSTA ŚWIDNICKI PIOTR FEDOROWICZ

-SENATOR RP AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

-PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ JAN DZIĘCIELSKI

-DYREKTOR WYDZIAŁU OSWIATY TADEUSZ NIEDZIELSKI

-PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY BEATA MOSKAL-SŁANIEWSKA

SERDECZNI DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAPROSZONYM GOŚCIOM!!!

SPOTKANIE przedszkolaków Z PISARZEM TOMASZEM RAFKĄ – autorem bajek dla dzieci

DZIŚ GOŚCILIŚMY W NASZYM PRZEDSZKOLU AUTORA BAJEK DLA DZIECI, ŚWIDNICZANINA PANA TOMASZA RAFKĘ.

DZIECI DOWIEDZIAŁYSIĘ JAK WYGLĄDA WARSZTAT PRACY AUTORA, JAK POWSTAJĄ JEGO DZIEŁA. PAN TOMASZ OPOWIEDZIAŁ PRZEDSZKOLAKOM O HISTORII PISMA . MŁODSZE DZIECI WYSŁUCHAŁY FRAGMENTÓW NOWEJ KSIĄŻKI AUTORA , W KTÓREJ POSTACIE PRZEŻYWAJĄ BARDZO CIEKAWE PRZYGODY. CIEKAWOSTKĄ BYŁ RÓWNIEŻ POKAZ PISMA DLA NIEWIDOMYCH W JĘZYKU BRAILLE A.

SPOTKANIE PRZEBIEGAŁO W RADOSNEJ ATMOSFERZE, A STARSZAKI CHĘTNIE ZADAWAŁY PISARZOWI PYTANIA.

KONKURS RECYTATORSKI „NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE POLSKICH POETÓW”

CELEM KONKURSU BYŁO POPULARYZOWANIE WIERSZY POETÓW POLSKICH, ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI RECYTATORSKICH PRZEDSZKOLAKÓW, ZAINTERESOWANIE DZIECI POEZJĄ I ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W ŻYCIE PLACÓWKI. DO KONKURSU PRZYSTĄPIŁO 17 UCZESTNIKÓW W WIEKU OD 3 DO 6 LAT. DZIECI RECYTOWAŁY WYBRANY PRZEZ SIEBIE WIERSZ ILUSTRUJĄC GO STROJEM, REKWIZYTAMI, MIMIKĄ ITP. WSZYSCY UCZESTNICY ZOSTALI ZWYCIĘZCAMI I OTRZYMALI WYRÓŻNIENIA ORAZ NAGRODY KSIĄŻKOWE , KTÓRYCH AUTOREM BYŁ GOŚĆ PRZEDSZKOLA PISARZ PAN TOMASZ RAFKO.