Płatności

Listy opłat za przedszkole pażdziernik gr IIListy opłat za przedszkole gr IIIListy opłat za przedszkole IListy opłat za przedszkole IListy opłat za przedszkole IListy opłat za przedszkole IListy opłat za przedszkoleListy opłat za przedszkole gr I Listy opłat za przedszkole gr II Listy opłat za przedszkole gr III Listy opłat za przedszkole gr III Listy opłat za przedszkole gr IV Listy opłat za przedszkole gr VListy opłat za przedszkole gr IListy opłat za przedszkole – grupa I – sierpieńListy opłat za przedszkole – grupa I – sierpieńListy opłat za przedszkole – grupa I – sierpieńListy opłat za przedszkole – grupa I – sierpieńWysokość opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica wynika z ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zmian.),    uchwały nr XXIX -352 – 13  Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 6 września 2013 r. oraz zadeklarowanego przez rodziców czasu pobytu dzieci w przedszkolu.
Uwaga!!!!
Wysokość opłat za żywienie w przedszkolu jest ustalana w oparciu o obowiązującą stawkę żywieniową.
Od 1 października kwota za wyżywienie dzienne  8 złotych.
Opłaty za dany miesiąc są naliczane z góry (za każdy dzień roboczy) z uwzględnieniem należnych ulg oraz odliczeń z tytułu absencji dzieci w przedszkolu za miesiąc poprzedni (również dni robocze).
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat do 15 dnia każdego miesiąca!!!
Opłaty należy wpłacać  przelewem bezpośrednio na rachunki bankowe placówki:
Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Okrężna 30, 58-100 Świdnica
  1. opłatę za przedszkole na rachunek:                20 1240 1978 1111 0010 1489 8571
  2. opłatę za żywienie na rachunek:                     89 1240 3464 1111 0010 3721 6659
W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka (dzieci) za które płacimy i numer oddziału (oddziałów) do których uczęszcza (uczęszczają).
Opłaty wnosimy dokładnie w podanej w tabelach wysokości i na odpowiednie rachunki bankowe.
Z punktu widzenia rozliczeń jest to bardzo ważne!!
Opłaty w tabelach przypisane są wg oddziałów do których dzieci uczęszczają, z uwzględnieniem ich kolejności na listach obecności.

Opłaty za przedszkole październik

Listy opłat za przedszkole  gr I

Listy opłat za przedszkole  gr II

Lista opłat za przedszkole gr III

Listy opłat za przedszkole gr IV

Listy opłat za przedszkole  gr V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o wpłacanie opłat na prawidłowe rachunki bankowe.