RADA RODZICÓW- 2023/2024

Wyborów przedstawicieli do Rady Rodziców dokonano na zebraniach w miesiącu wrześniu 2023r.

Oddz. I     –  Monika Olszowska-Wróbel
Oddz. II   – Monika Sosnowska
Oddz. III –  Justyna Szymańska
Oddz. IV  – Ewelina Jurek