RADA RODZICÓW- 2020/2021

Wyborów przedstawicieli do Rady Rodziców dokonano na zebraniach w miesiącu wrześniu 2020 r.

Oddz. I     –  Ewelina Jurek
Oddz. II   –  Karolina Zdanowska
Oddz. III –  Aneta Kopeć- Ożóg
Oddz. IV  – Justyna Szymańska
Oddz. V   –  Ewa Wąsik