Tutaj będą ukazywały się stosowne informacje i załączniki ważne w rekrutacji . Prosimy śledzić naszą stronę.

uwaga !!!

rodzice dzieci nowoprzyjĘtych na rok szkolny 2022/2023

DNIA 21 CZERWCA 2022 /WTOREK/ O GODZINE 16.00 W SALI ODDZIAŁU I

ODBĘDZIE SIE ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŚWIDNICĘ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

LPRODZAJ CZYNNOŚCITERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  14 – 25.02.2022r.  14 – 22.03.2022r.
2WERYFIKACJA PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄWNIOSKÓW O PRZYJĘCIE I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM              28.02.2022 r       23.03.2022 r.
        3  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH    03.03.2022 r.    28.03.2022 r.
4POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA  04- 09. 03.2022 r.  29 -31.03.2022 r.
5PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH.  11.03.2022 r.  04.04.2022 r.
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-7/2022 Prezydenta MIASTA Świdnicy z dnia 10 stycznia 2022 r.

LINK DO REKRUTACJI (aktywny od 14.02.2022)

www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl