WYCIECZKA AUTOKAROWA „MŁYN ZAWADKA”

DNIA 7 CZERWCA 2022 WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI WRAZ Z PERSONELEM Z NASZEJ PLACÓWKI WYRUSZYŁY NA WYCIECZKĘ PLENEROWĄ DO MŁYNA ZAWADKA, GDZIE NA ŁONIE PRZYRODY AKTYWNIE SPĘDZIŁY DZIEŃ. WSZYSCY WSPANIALE SIE BAWILIŚMY BIORĄC UDZIAŁ W WIELU KONKURENCJACH SPORTOWYCH, ZABAWACH TANECZNYCH JAK I ZWIEDZANIU STAREGO MŁYNA . POSMAKOWALIŚMY RÓWNIEŻ PRZEPYSZNYCH PIEROGÓW . ZAPEWNE NA DŁUGO W NASZEJ PAMIĘCI POZOSTANĄ WSPOMNIENIA Z TEGO PIĘKNEGO MIEJSCA.

DNIA 2 CZERWCA NA STADIONIE I. JANA KUSOCIŃSKIEGO W ŚWIDNICY ODBYŁ SIĘ I BIEG PRZEDSZKOLAKÓW „SPRINTEM DO MARATONU”, KTÓREGO BYLIŚMY JEDNYM Z ORGANIZATORÓW . W ZAWODACH UDZIAŁ WZIĘŁO 180 PRZEDSZKOLAKÓW ZE ŚWIDNICKICH PRZEDSZKOLI /NR 1,3,4,14,15,16, PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE” WESOŁA PIĄTKA” ORAZ „PROMYK/.”

IMPREZĘ SWOJA OBECNOŚCIA ZASZCZYCILI ZAPROSZENI GOŚCIE:

-WICEPREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY JERZY ŻĄDŁO

-SENATOR RP AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

-PREZES DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI ZYGMUNT WORSA

DYREKTOR OSIR JAN CZAŁKIEWICZ

-PRZEDSTAWICIEL WYDZIAŁU EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO MONIKA JAMRO

IMPREZĘ POPROWADZIŁ PREZES POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS W ŚWIDNICY LESZEK NOWORÓL.

BIEG ROZPOCZĘTO OCZYWIŚCIE OD ROZGRZEWKI , KTÓRĄ PRZEPROWADZIŁ MATEUSZ JOPEK – MISTRZ POLSKI W SKOKU W DAL.

NA MECIE NA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZEKAŁY MEDALE, DYPLOMY I PAMIĄTKOWE BUTTONY.

KAŻDA UCZESTNICZĄCA PLACÓWKA DOSTAŁA PUCHAR ORAZ ALBUM O ŚWIDNICY.

DZIEŃ PEŁEN NIESPODZIANEK DLA NASZYCH MILUSIŃKICH:

ZABAWY PRZY MUZYCE, SKOKI I ZJAZDY Z ZAMKOWYCH DMUCHAŃCÓW, BAŃKI MYDLANE, MALOWANIE BUZIEK, PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE W WYKONANIU STARSZAKÓW, INSCENIZACJA BAJKI „RZEPKA”W WYKONANIU PERSONELU PRZEDSZKOLNEGO , NO I NALEPSZE – PYSZNA PIZZA NA OBIAD!

żywa lekcja historii „polska pierwszych piastów”-poprowadzona przez agencję historyczną arcona

STARSZE PRZEDSZKOLAKI NA ŁONIE PRZEDSZKOLNEJ NATURY NASZEGO OGRODU MIAŁY MOŻLIWOŚĆ POZNANIA HISTORII PIERWSZYCH PIASTÓW NA WESOŁO, STROJÓW DAWNYCH CZASÓW ORAZ ZBROI.

PRZEGLĄD TEATRZYKÓW PRZEDSZKOLNYCH WYOBRAŹNIA BEZ GRANIC”

W tegorocznej edycji wzięło udział 11 zespołów o łącznej liczbie 290 uczestników. Nasze przedszkole również zaprezentowało spektakl pt. „W krainie bajek” , które przedstawiły dzieci z gr. IV . Dziękujemy Paniom Małgorzacie Chłoń oraz Kamili Surmie za rozbudzanie miłości maluchów do teatru.

KONKURS CZYTELNICZY „DZIEŃ DOBRY PANI URSZULO

W MAJU Bibliotece Miejskiej w Świdnicy odbył się konkurs czytelniczy pt. „Dzień Dobry Pani Urszulo”. Konkurs miał na celu bliższe poznanie utworu p. Urszuli Kozłowskiej ” Smacznego kolego”, upamiętnienie postaci wybitnej świdnickiej pisarki i poetki URSZULI KOZŁOWSKIEJ oraz rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych. Wszystkie dzieci obecne na sali wykazały się dużą wiedzą na temat utworu p. Urszuli i jury postanowiło przyznać dla wszystkich 1 pierwsze miejsca

podsumowanie wyników konkursu plastycznego „mój ulubiony bohater bajkowy”

Do konkursu swoje prace zgłosiło 20 –cioro dzieci  ze wszystkich grup wiekowych 3-6 lat. W holu przedszkola zorganizowano wystawę wszystkich prac konkursowych. Dzieci wykonały prace zarówno w technikach płaskich , jak i przestrzennych. Komisja w składzie :Violetta Gąsior, Renata Noworól, Grażyna Borak wysoko oceniła wszystkie wytwory przedszkolaków. W związku z tym postanowiono przyznać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Komisja wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, którymi były pozycje książkowe Pana Tomasza Rafki, autora , który niedawno odwiedził nasze przedszkole. Dodatkowo słownie wyróżniono kilka  prac , które wyróżniały się ciekawą techniką, pomysłowością i wkładem pracy.

powitanie wiosny

dzień solidarności z ukrainą

warsztaty w ramach volvo electric „skad się bierze prąd?”- pan tomasz krajewski i jego szalone eksperymenty z prądem.

BAL W PRZEDSZKOLU -21.01. 2022

ZDROWYCH , SZCZĘŚLIWYCH , PEŁNYCH RADOŚCI, WIARY I MIŁOŚCI OTULONYCH RODZINNYM CIEPŁEM ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA .

JASEŁKA – GRUDZIEŃ 2O21

WIZYTA MIKOŁAJA W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA -25 LISTOPAD

1o listopada 2021

o symbolicznej godzinie 11.11 nasze przedszkole już po raz czwarty wzięło udział w akcji „Szkoła do hymnu” . Wspólnie odśpiewanie Hymnu Polski oraz piękne biało-czerwone stroje, kokardy narodowe przygotowane przez rodziców i nauczycieli podkreśliły, jak ważne Święto obchodzimy. W ten sposób chcieliśmy włączyć przedszkolaków we wspólne świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

ŚWIĘTO DYNI

Dzień Dyni w naszym przedszkolu .Oj działo się działo 🎃🎃🎃 Były frytki z dyni, pyszne ciasto, konkurs na najpiękniejszą dynię, liczne prace plastyczne , dyskoteka dyniowa i wiele innych wspaniałych zabaw.

Wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursie oraz przygotowanie wspaniałych kreatywnych strojów serdecznie dziękujemy🥇

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA – 20 PAŹDZIERNIK 2021

WIZYTA POLICJANTA

6 października 2021r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy . Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Dzieciaki miały okazję posiedzieć też w prawdziwym radiowozie. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi piękne pamiątkowe podziękowanie.

 TAK OBCHODZILIŚMY DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZYM PRZEDSZKOLU


NOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Informujemy, że od dnia 1.10.2021r. (Piątek) obowiązywać będą NOWE PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

PRZYPROWADZANIE: Rodzice wchodzą z dzieckiem do przedszkola, pomagają dziecku przebrać się w szatni, po czy na półpiętrze dziecko jest odbierane przez pracownika placówki.

ODBIÓR: Rodzice dzwonią do grupy po dziecko, podając imię i nazwisko dziecka, czekają na przyjście dziecka , muszą zejść z dzieckiem do szatni i pomoc mu się ubrać. 

UWAGA Jednorazowo w szatni może przebywać 5 rodziców z dziećmi. W związku z tym, prosimy aby Rodzice pilnowali kolejności przed domofonem. Jeżeli zejdzie dziecko i rodzic zostanie wpuszczony, kolejny rodzic dzwoni domofonem do poszczególnych grup.

Wszelkie czynności związane z przebieraniem dzieci należy wykonywać w odpowiednio szybkim tempie. Obowiązkowo maseczki i dezynfekcja rąk.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

                              

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzą dzieci , pracownicy i dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świdnicy.

Razem na święta

W ramach akcji „Razem na Święta” dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły m. in. w zbiórce karmy dla zwierząt, każda grupa także była zaangażowana w przygotowanie prezentów świątecznych dla swoich rodzin. Stworzony został piękny clip świąteczny z życzeniami dla naszych bliskich w związku z tym, że niestety nie mogliśmy zaprosił rodziców na występy dzieci w przedszkolu.

Rozstrzygnięcie konkursu na logo i nazwę dla naszego przedszkola

Dnia 18.12.2020 poznaliśmy wyniki konkursu, w którym mogły wziąć udział dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. Z przyniesionych prac , jury wybrało dwa pierwsze miejsca. Dwa projekty spodobały się najbardziej i z ich połączenia powstanie nasze logo, które już wkrótce zobaczycie oraz oczywiście wyłoniono nazwę, którą pokażemy razem z nowym logo 😉 dziękujemy serdecznie za udział i zaangażowanie. Nagrody dla zwycięzców ufundowała pani dyrektor Renata Noworól.

 

Dzień unii europejskiej

11.12.2020 w naszym przedszkolu odbyło się bardzo ważne święto. Dzień Unii Europejskiej. Dzieci z wszystkich grup przyszły dziś ubrane na niebiesko. Panie zadbały o to, aby każdy dowiedział się co to jest Unia Europejska i po co tak naprawdę powstała. Dzieci poznały zwyczaje wybranych państw członkowskich. Stworzyły piękne prace plastyczne przedstawiające flagę oraz wspólnie wysłuchały melodii hymn

u.

.

 

Mikołajki

To chyba najbardziej wyczekiwany dzień w roku (zaraz po urodzinach:) ) I o naszym przedszkolu nie zapomniał, wszyscy wierzyliśmy że do nas przyjdzie. Mikołaj odwiedził wszystkie grupy, dzieci śpiewały mu piękne piosenki i recytowały wiersze. Oprócz indywidualnych paczek każda grupa otrzymała wieeeelki prezent do sali aby wszyscy mogli z niego korzystać. Dziękujemy Ci kochany Mikołaju i już czekamy na Ciebie abyś przyszedł za rok, obiecujemy, że będziemy najgrzeczniejsi na świecie ( jak co roku) 😉

Zachęcamy do udziału w zbiórce

Uwaga dzieci i rodzice, ogłaszamy konkurs na logo i nazwę dla naszego przedszkola 🙂

Dzień misia

Dnia 25.11 Wszystkie przedszkolaki obchodziły w swoich grupach dzień swoich pluszowych przyjaciół. Chyba każdy z nas miał swojego ulubionego misia, który towarzyszył nam w szczęśliwych ale i tych bardzo smutnych chwilach. Dzieci opowiadały o swoich pluszakach, brały udział w różnych zadaniach , konkursach i tańcach.

Dzień Jeża w grupie Kubusie

17.11 dzieci z grupy Kubusie obchodziły Dzień Jeża. Poznały wiele ciekawostek o życiu tych zwierząt. wzięły udział w quizie na temat jesiennych zwyczajów jeży. Stworzyły piękną pracę plastyczną odbijając swoje dłonie pomalowane farbą.

 

11 Listopada

Święto Odzyskania Niepodległości.

Dnia 10.11.2020 Uczciliśmy nasze narodowe święto. Dzieci z całego przedszkola ośpiewały uroczyście hymn „Mazurek Dąbrowskiego” o godzinie 11:11.  Święto podkreśliliśmy pięknym pokazem mody, w którym prezentowaliśmy stroje patriotyczne oraz ludowe. Chętni zrobili sobie także zdjęcia w pięknej foto-budce.

Wycieczka grupy Wesołe Pszczółki

Dnia 7.10.2020r. udaliśmy się do stadniny koni ” Biały Las” w Wierzbnej. Zwiedziliśmy stadninę, zobaczyliśmy, gdzie mieszkają konie, dowiedzieliśmy się, co jedzą oraz co jest ich ulubionym smakołykiem. Następnie pani opowiedziała nam jak pielęgnować konie i jak się z nimi obchodzić. Mieliśmy okazję pomóc przy czesaniu koników, co sprawiło nam wiele radości. Po czynnościach pielęgnacyjnych, przyszedł czas przez nas najbardziej wyczekiwany…jazda konna na świeżym powietrzu :-). Wycieczka się udała, pogoda dopisała 🙂

 

Święto Dyń w grupie Kubusie

28.10.2020 obchodziliśmy Dzień dyni , święto dyni, bal dyni dzieci wzięły udział w różnych zabawach ruchowych, rozwiązywały zagadki , słuchały także wiersza. Dowiedzieliśmy się jak w środku wygląda dynia i co z niej możemy zrobić. Próbowaliśmy także frytek z dyni ( polecamy;)) Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku, za który dziękujemy rodzicom w naszym Dniu towarzyszyła nam Pani dyrektor, która myślę że świetnie bawiła się razem z nami.

 

Dzień Gruszki i Pietruszki

29.10 obchodziliśmy dzień gruszki i pietruszki. Najpierw oglądaliśmy przyniesione przez nas gruszki i pietruszki, wąchaliśmy je, a na koniec wszystko zjedliśmy lub wypiliśmy pyszne soczki.  Mieliśmy przyjemność gościć starszaków z gr. V, którzy  pięknie przygotowali inscenizacje pt. „Poszła gruszka do doktora”. We wszystkich grupach ten dzień został pięknie uczczony;)

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Dnia 22.10.2020 odbyła się uroczystość przedszkolna, w której rolę główną zagrał pieczony ziemniak 😉 Cały dzień upłynął na zabawach i pracach związanych z tym warzywem. Na koniec wszystkie dzieci i panie mogły spróbować ziemniaczka pieczonego w mundurku z masełkiem .

 

Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki 😉

Pyszne i zdrowe soki które dostarczyły witamin i energii z różnych owoców przygotowały Maluszki z gr. I Smerfy.

 

Pasowanie na Starszaka w grupie V Delfinki

 

Pasowanie na Starszaka w grupie IV Wesołe Pszczółki

Nasz wielki dzień- Pasowanie na starszaka. 2 października w naszej grupie odbyła sie uroczystość pasowania na starszaka. Podczas uroczystości recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy piosenki w języku polskim i angielskim oraz złożyliśmy ślubowanie. Przed ślubowaniem musieliśmy jednak odpowiedzieć na trudne pytania oraz zjeść cytrynę bez skrzywienia się :-). Brawo dla tych, którym się udało! Następnie pani dyrektor Renata Noworól ogromnym ołówkiem pasowała Nas na starszaków Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz wręczyła nam dyplomy i super niespodzianki :-).

 

 

Kubusie dziękują za dywan 😉

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom z gr II za tak piękna inicjatywę. Ten dywan sprawia nam wiele radości i wnosi piękne kolory każdego dnia ❤❤❤ Dziękujemy w imieniu wszystkich pracowników naszego przedszkola a zwłaszcza nauczycielki z gr II Pani Ania i Dominika oraz Pani Dyrektor.

Dzień Chłopaka

30.09.2020 to święto naszych chłopców. W każdej z grup Panowie zostali obdarowani symbolicznymi upominkami z rąk dziewczynek oraz pań. Tego dnia w każdej grupie chłopcy musieli sprostać różnym wyzwaniom aby dowieść że są SUPER CHŁOPAKAMI;)

Dzień Kropki

Dnia 15.09. 2020 Wszystkie przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Kropki.