RADA RODZICÓW- 2020/2021

 

Wyborów przedstawicieli do Rady Rodziców dokonano na zebraniach w miesiącu wrześniu 2021 r.

Oddz. I     –  JUSTYNA SZYMAŃSKA
Oddz. II   –  EWELINA JUREK
Oddz. III –   KAROLINA  ZDANOWSKA
Oddz. IV  – EWA TROJANOWSKA 
Oddz. V   –  EWELINA SMOLBIK