PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3
58-100 Świdnica
ul.Okrężna Nr 30
tel.:74 852 27 78
NIP 884-272-64-05

E-MAIL:
przedszkole@pm3.swidnica.pl