Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych

poniedziałek, 23 marca, 2020

Komunikat w sprawie rekrutacji

W terminie od 24 do 30 marca rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanych do przedszkola jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej placówki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia:– wg wzoru dostępnego w systemie elektronicznym i na stronie internetowej przedszkola.

Potwierdzenie woli proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

kancelaria@pm3.netstrefa.com.pl

lub bezpośrednio w przedszkolu wrzucając do skrzynki na listy przy bramce

WAŻNA INFORMACJA:

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

2 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.