Jesteśmy Przedszkolem położonym w otoczeniu dużego, zielonego ogrodu, wyposażonego w ciekawe urządzenia do zabaw na powietrzu- z dala od ulicznego zgiełku. Na parterze mamy trzy sale zabaw dla najmłodszych.

Starsze przedszkolaki 5-cio i 6-cio letnie uczą się i bawią w salach na piętrze.

Tam też znajduje się sala relaksacyjna dla dzieci, które potrzebują wypoczynku. Zarówno młodsze jak starsze przedszkolaki miło spędzają czas w otoczeniu zabawek i pomocy dydaktycznych odpowiednich do ich wieku, potrzeb i zainteresowań.

Dziećmi opiekują się nauczycielki z dużym stażem pracy i o różnorodnych osobowościach. Wszystkie mają dużą wiedzę o potrzebach rozwojowych dzieci.

Umiejętnie wspierają je w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i społecznym. Pozwala im na to zdobyte wykształcenie pedagogiczne i otwarcie na wiedzę wspomagającą dziecko w jego wszechstronnym rozwoju. Pozostały personel doskonale znający potrzeby i upodobania dzieci, troszczy się o to, aby czuły się u nas jak u siebie w domu Atmosfera panująca w naszym przedszkolu tworzy niepowtarzalną więź między nami, dziećmi i ich Rodzicami, umożliwiającą nam kontakty z naszymi wychowankami.

Częste odwiedziny ich starszych kolegów dają nam okazję do satysfakcji i wspólnej radości z ich sukcesów i osiągnięć szkolnych.

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA NR 3:

Jest bardzo dobrze przygotowany do obowiązku szkolnego

– Jest ambitny i komunikatywny

– Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone

– Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym

– Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

– Dąży do właściwego rozwiązywania problemów

– Nie boi się wyrażać własnych opinii

– Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący

 

NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA DZIECIOM I RODZICOM:

serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu

– wysoki poziom zadowolenia z działalności przedszkola i jego usytuowania

– organizację i metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka

– możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć dodatkowych

– otwartość na wszelkie innowacje

– organizację wielu ciekawych imprez i uroczystości dla dzieci i ich rodzin

– w naszym przedszkolu dzieci mogą radośnie spędzić niepowtarzalny czas dzieciństwa